XXIII OLIMPIADAS ESCOLARES: VOLEIBOL

15:00 HORAS

LUGAR: Sala Escolar León Felipe
FECHA INICIO: 02-04-2022
FECHA FIN: 02-04-2022