FIN DE CURSO TALLERES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLAES: GUITARRA

16:00 HORAS

LUGAR: CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ
FECHA INICIO: 30-05-2022
FECHA FIN: 30-05-2022