CAMPAÑA ESCOLAR DE ARTES ESCÉNICAS: «MUSIC EN ACTION: LOOK OUT»

12:00 HORAS

LUGAR: AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
FECHA INICIO: 08-02-2022
FECHA FIN: 08-02-2022